Trình bày đặc điểm đô thị hóa

http://documents.worldbank.org/curated/en/710151468322138349/pdf/669160ESW0WHIT00hoa0o0Viet0Nam00TV0.pdf
http://dansokiengiang.gov.vn/upload/document/1478076448DI%20DAN%20VA%20DO%20THI%20HOA.doc
https://hocthoi.net/hoc-tot/trinh-bay-dac-diem-do-thi-hoa-o-nuoc-ta.html

https://vfo.vn/t/showthread.php?128505-Dia-li-12-Trinh-bay-dac-diem-do-thi-hoa-o-nuoc-ta-Dia-li-12-bai-18-trang-79-SGK