Trình bày cảm nghĩ về một đối tượng thân thuộc gắn bó sâu sắc với cuộc đời mỗi người?

https://vndoc.com/bai-van-mau-lop-10-cam-nghi-ve-mot-nguoi-than-yeu-nhat/download
https://sites.google.com/site/hocvanthivan/home/trang-chu/tai-lieu-hoc-tap?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

https://vi-vn.facebook.com/notes/thư-viện-ngôn-tình/trích-dẫn-hay-hiện-đại/436297083100928/


https://www.sunlife.com.vn/vn/khoanh-khac-song/song-khoe-manh/11-thoi-quen-thong-minh-de-song-tich-cuc?vgnLocale=vi_VN


http://thuchanhsupham.dnpu.edu.vn/gioi-thieu-ve-van-hoc-dan-gian


https://moh.gov.vn/tin-lien-quan/-/asset_publisher/vjYyM7O9aWnX/content/thu-tuong-keu-goi-tinh-than-tuong-than-tuong-ai-trong-phong-chong-dich-covid-19

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-trung-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=6113
http://tuyengiaohungyen.vn/bai-viet/dao-duc-loi-song-va-vai-tro-cua-dao-ducloi-song-trong-doi-song-xa-hoi.aspxhttps://moha.gov.vn/nghi-quyet-tw4/gioi-thieu-nqtw4/phat-huy-suc-manh-tinh-than-yeu-nuoc-viet-nam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-44092.html
https://cnx.org/contents/9316cb95-66e5-4554-8cb8-246dfa2f9f23:1673af36-afd2-4afd-9786-858045a14684


http://www.benhvien103.vn/vietnamese/bai-giang-chuyen-nganh/tam-than/phan-loai-cac-hien-tuong-tam-li/659/
https://edarxiv.org/9nv8c/download
https://www.topcv.vn/mbti/nhom-tinh-cach-intp.html


https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/ynghia-cuoc-song-7.html

http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/book/Pages/books/caonguyen/PHONGCACH.HTM

https://www.asean2020.vn/web/asean/van-hoa-xa-hoi
http://dnh.org.vn/UserFiles/thuvienykhoa/file/TAM-THAN-HOC.pdf

https://capnuocbaclieu.com.vn/page/10-cau-chuyen-ngan-va-10-bai-hoc-sau-sac-giup-ban-song-y-nghia-hon.html
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop/vanhoa
http://c3phuctho.edu.vn/uploads/news/2017_10/101%20De_doc_hieu_co_dap_an_mon_Van.pdfhttp://pup.edu.vn/index.php/news/Nghien-cuu-Trao-doi/Nhan-thuc-quan-diem-Hanh-phuc-la-dau-tranh-cua-Mac-Nhung-suy-nghi-doi-voi-nguoi-lam-cong-tac-giao-duc-tai-Truong-Dai-hoc-CSND-1929.html
http://thphandinhgiot.pgdthanhxuan.edu.vn/tim-kiem/mot-so-bien-phap-giup-hoc-sinh-lop-4-viet-van-mieu-ta-cmobile19312-49023.aspx


http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/1426/Tin_nguong_tho_cung_to_tien_ban_sac_van_hoa_cua_nguoi_Viet

http://tayhoa.phuyen.gov.vn/wps/portal/tayhoa/Home/page2/hoc-tap-ho-chi-minh/-tiep-tuc-cap-nhat-bai-chao-co
https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/38705502-khang-dinh-vai-tro-lanh-dao-cua-ðang-trong-cong-cuoc-doi-moi-va-phat-trien-dat-nuoc.html
https://vinhvien.edu.vn/con-co-tinh-cam-me-con-tham-duom-va-y-nghia-loi-ru-trong-cuoc-song-con-nguoi/
https://student.tdtu.edu.vn/doan-hoi/thanh-nien-viet-nam-trong-thoi-ki-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-va-hoi

http://bariavungtau.edu.vn/THPTNguyenBinhKhiem/192/3188/6573/Nguyen-Binh-Khiem---Danh-nhan-van-hoa-VN/

http://thptsontay.edu.vn/to-ngu-van/phan-tich-truyen-ngan-chiec-thuyen-ngoai-xa-cua-nguyen-minh-chau-c20263-15114.aspx


https://baomoi.com/tuyen-tap-nhung-bai-van-hay-cam-dong-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11/c/32885207.epi

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/bai-van-9-5-diem-viet-ve-cha-xon-xao-dan-mang-118080.html
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/giai_bua_liem__vang/2020/13581/Vai-tro-cua-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-cong-an.aspx
http://tuyengiaoangiang.vn/images/2019/Tailieu/Chuyen-de-HCM-nam-2019.pdf
http://www.cdsptw-tphcm.vn/thu-vien/hoc-thuat/gioi-thieu-bai-trich.html
http://www.nxbgd.vn/bai-viet/sgk-lop-1-moi/gioi-thieu-bo-sgk-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-8716.htm
https://www.brandsvietnam.com/campaign/219-Prudential-Khong-sao-dau
http://thuchanhsaigon.edu.vn/ThongTin.aspx?MaThongTin=67
http://lethuy.edu.vn/cms/display/utilities/u_printpage.aspx?cid=349&id=1092590
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Hanoi/pdf/Guidelines_on_digital_multilingual_communication_reduced.pdf
http://jis.edu.vn/nuoi-day-con-cua-nguoi-my/?lang=vi

http://hamyen.org.vn/chuyen-de/tu-tuong-ho-chi-minh/nghe-thuat-ngoai-giao-ho-chi-minh-ngoai-giao-vi-con-nguoi-19604.htmlhttps://thanhnienduongsat.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=hoc-tap-dao-duc-ho-chi-minh/chuyen-de-1-khai-niem-nguon-goc-qua-trinh-hinh-thanh-tu-tuong-ho-chi-minh-770.html
https://tcnn.vn/news/detail/4720/Nhan_dien_cac_nguyen_nhan_dan_den_xung_dot_trong_to_chuc_hanh_chinh_Nha_nuocall.htmlhttps://thanhhoa.gov.vn/portal/pages/danh-nhan-xu-thanh.aspx


https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/nguon-goc-qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-tu-tuong-ho-chi-minh*.htm
https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tap-chi/so-tay-xay-dung-dang-12-2015/sang-tao-nhung-tac-pham-co-gia-tri-vi-con-nguoi-vi-pham-gia-con-nguoi-1453710760