Tìm độ cong của đường tròn?http://khoacoban.tnut.edu.vn/download/Toan3/Huong%20dan%20giai%20bai%20tap%20Giai%20tich%202%20-%20Chuong%201.pdf

https://text.123doc.net/document/3742708-do-cong-curvature-cua-duong-va-mat-cong-tham-so.htm
https://hoanph.wordpress.com/2016/02/23/giai-tich-ii-dang-toan-1-hinh-vi-phan-trong-hinh-phang/


https://dzuykhanh.wordpress.com/2016/04/12/do-cong-va-khai-niem-khong-gian-i-2/
http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/giao-duc-dai-cuong/toan-cao-cap/file_goc_780197.pdf
http://sami.hust.edu.vn/wp-content/uploads/Bai-tap-GT2.pdf
http://sami.hust.edu.vn/wp-content/uploads/Giai-tich-22.pdf


https://diendantoanhoc.net/topic/114883-bán-kính-cong/http://tailieuso.udn.vn/bitstream/TTHL_125/6477/1/NguyenThiPhuongThao.TT.pdf
https://sites.google.com/site/tranducanhdhsphn/giang-day/hinh-hoc-vi-phan-co-dien/k66-hhvp?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1


http://www4.hcmut.edu.vn/~huynhqlinh/VLDC1/Chuong%2001_04.htm
https://polbaby.wordpress.com/2012/12/30/tom-tat-mot-so-kien-thuc-ve-giai-tich-vector-p2/
http://toantructuyen.seriesmathstudy.com/timdientich.pdf

https://ctec.tvu.edu.vn/ttkhai/TCC/33_Ung_dung_tich_phan.htm
https://bomongiaitich.wordpress.com/2010/09/14/tham-số-hoa-tự-nhien-tham-số-theo-dộ-dai-dường-cong/


http://rgep.moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/news/Attachments/4541/c%20-%20Môn%20Toán%20-%201.pdf

http://eldata10.topica.edu.vn/EG022/PDF_Slide/EG022_Bai3_v1.0013110212.pdf
https://books.google.com.vn/books?id=ebVUDwAAQBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=Tìm+độ+cong+của+đường+tròn&source=bl&ots=eNFQeoHkIZ&sig=ACfU3U1p5G3aj36IKdO10KV9rMmLWjMgzQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwif-PeLj8npAhVsHKYKHa6pDhsQ6AEwJnoECGUQAQ

http://kkhtn.duytan.edu.vn/uploads/e4c4ac28-7795-4fbb-a184-1f83b9a3cb3f_tichphanduong.pdf
https://vi.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Thuật_ngữ_toán_học_Anh-Việt_(C)

http://mim.hus.vnu.edu.vn/vi/content/một-số-chuyển-động-thú-vị
https://apecceosummit2017.com.vn/dinh-nghia-tinh-chat-hinh-tron-duong-tron/
https://books.google.com.vn/books?id=-ldnDwAAQBAJ&pg=PA207&lpg=PA207&dq=Tìm+độ+cong+của+đường+tròn&source=bl&ots=xr4z5MG9zI&sig=ACfU3U3nYFg6pcAyr9iKgbitKRlNM-8XiA&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwif-PeLj8npAhVsHKYKHa6pDhsQ6AEwLXoECGYQAQ
https://thunhan.wordpress.com/bai-giang/giai-tich-1/ks-duong-cong-tham-so/
https://toanchovatly.wordpress.com/bai-giang/giai-tich-1/ks-duong-cong-tham-so/

https://books.google.com.vn/books?id=IRNkDwAAQBAJ&pg=PA183&lpg=PA183&dq=Tìm+độ+cong+của+đường+tròn&source=bl&ots=9mEBXATHqI&sig=ACfU3U194CpDmT4J4T_iEVXtGUb-iLtTcQ&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwif-PeLj8npAhVsHKYKHa6pDhsQ6AEwMXoECGkQAQhttp://www.qnamuni.edu.vn/XemCTNoidungHT.asp?ID=187&IDCD=9&type=ttkhoc


http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/hnky/file/Giáo%20trình%20Toán%20Cao%20Cấp/Toan%20Cao%20Cap%20A3.pdf


https://support.office.com/vi-vn/article/đường-cong-văn-bản-xung-quanh-hình-tròn-hoặc-hình-khác-7b58b220-2db6-4f08-93c9-0fe69be48d30

https://vi.wikibooks.org/wiki/Độ_dài_cung_tròn
http://www.vnschool.net/modules.php?name=News&file=article&sid=4751
https://ghichepdayhoc.wordpress.com/2017/10/18/hai-cach-tinh-ban-kinh-duong-tron-noi-tiep-cua-tam-giac/
https://beta.wikiversity.org/wiki/Độ_dài_cung_tròn
https://www.it-swarm.dev/vi/c%23/tim-diem-tren-duong-tron-co-diem-chinh-giua-ban-kinh-va-do/1069730594/

https://staff.agu.edu.vn/~vvde/physics/include/mod1/Acceleration/index.html
http://www.hdu.edu.vn/NewsImages/file/Khoa%20Ky%20Thuat%20Cong%20nghe/Tai%20lieu%20giao%20trinh/Vat%20ly%20dai%20cuong%20tap%201.pdf

http://lop10.com/cac-dang-toan-duong-tron-thuong-gap-1432/
http://files.pthcmute.webnode.vn/200000160-2d4882e405/C2_A3.pdfhttps://books.google.com.vn/books?id=NGbtDAAAQBAJ&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Tìm+độ+cong+của+đường+tròn&source=bl&ots=1uKbGb_4et&sig=ACfU3U0wf1lNT7nl7KHfCoip8HVgEapo2A&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwif-PeLj8npAhVsHKYKHa6pDhsQ6AEwS3oECGQQAQ
https://hoc247.net/cau-hoi-toa-do-tam-i-va-ban-kinh-r-cua-duong-tron-left-c-right-left-x-1-right-2-left-y-qid57803.html
https://toanhoc77.wordpress.com/2012/06/25/bai-2-phuong-trinh-duong-tron/


https://thichthichiu.wordpress.com/2010/07/29/xuyến-tron-xoay/
https://moon.vn/hoi-dap/trong-khong-gian-voi-he-toa-do-oxyz-cho-tam-giac-abc-co-a121-b2-13-c-475-do-dai-duon-594297
http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-mat-phang-voi-mat-do-75787/

http://ngabahue.com.vn/Download/11.%20So%20tay%20trac%20dac%20ok.pdf

https://www.thayphu.net/?q=node/81
https://sportsnano.com/article/tinh-dien-tich-hinh-ban-nguyet/
https://bluesday.wordpress.com/2013/04/03/dung-tich-phan-tinh-do-dai-duong-cong-va-dien-tich-mat-tron-xoay-phan-2/
https://voer.edu.vn/m/thuat-toan-ve-duong-tron/5bc0e586
https://giaibaitap123.com/giai-bai-tap-toan-9-tap-2/bai-9-do-dai-duong-tron-cung-tron/
http://cadasa.vn/khoi-lop-10/phuong-trinh-tiep-tuyen-cua-duong-tron.aspx
https://blogmath123.wordpress.com/2014/07/17/bai-toan-dang-chu-tren-mat-tron-xoay/
https://hocnao.com/unit/goc-va-cung-luong-giac/?id=4882

http://117.3.71.125:8080/dspace/bitstream/DHKTDN/7313/1/149490.%20bài%20tập%20giải%20tích%202%20và%203.pdf
http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-cac-be-mat-hai-chieu-va-phep-do-do-cong-53466/