Những người lập nghiệp từ tay trắng?

https://cafef.vn/hai-ban-tay-trang.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/nhung-doanh-nhan-di-len-tu-bo-vuc-pha-san-625019.html


https://www.noithatkhoinghiep.com/blogs/news
https://baohagiang.vn/chuong-trinh-khoi-nghiep/index.htm


http://trithuccongnghe.vn/top-ceo/doanh-nhan-nguyen-tat-kiem-nhung-nga-re-trong-hanh-trinh-khoi-nghiep-1324.html

https://baodanang.vn/channel/5404/202003/thanh-nien-nong-thon-khoi-nghiep-3283858/https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/NguoiTotViecTot/View_detail.aspx?ItemID=3745
https://news.timviec.com.vn/khoi-nghiep-la-gi-nhung-yeu-to-can-co-khi-khoi-nghiep-51885.html