Những điều kiêng kỵ trong ba ngày Tết?
https://khoahoc.tv/phai-tuyet-doi-kieng-ky-lam-gi-trong-ngay-mung-1-tet-59549


http://duancondotel.info/dieukiengkyngaytetdemaymancanam-n165123.html

https://baomoi.com/nhung-dieu-kieng-ky-trong-ngay-tet-can-biet-de-tranh/c/33747279.epihttps://www.ohay.tv/view/19-dieu-kieng-ky-trong-ngay-tet-nguyen-dan-ai-cung-nen-biet/Z7uGS


https://vndoc.com/tim-hieu-nhung-dieu-kieng-ky-trong-ngay-tet-o-ca-3-mien/download
Miền Bắc kiêng treo tranh xui xẻo, miền Trung kiêng ăn tôm vì sợ việc làm ăn đi… giật lùi, riêng miền Nam cất chổi rất kỹ vì lo mất chổi sẽ bị trộm vét sạch của cải…

https://saostar.vn/doi-song/nhung-dieu-kieng-ky-khong-nen-lam-trong-dem-giao-thua-6722835.html

https://www.vnmedia.vn/dan-sinh/202001/nhung-dieu-kieng-ky-khong-nen-lam-trong-dem-giao-thua-va-ngay-dau-nam-moi-075598a/


https://sites.google.com/site/vanhoalichsunghethuat/van-hoa-viet/y-nghia-cua-mut-tet-1