Nghiệm đơn và nghiệm kép
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090811021041AAVHtMI


https://diendantoanhoc.net/topic/173032-liên-quan-đến-phương-trình-bậc-2/
https://www.coursehero.com/file/p107asi/Trong-đó-x-là-nghiệm-bội-chẵn-và-1-x-là-nghiệm-bội-lẻ-Hàm-số-đã-có-một-cực-trị/


https://ctec.tvu.edu.vn/ttkhai/TCC/53_PTVP_cap_2_.htm