Nét đặc trưng của đô thị hóa
https://hocthoi.net/hoc-tot/net-dac-trung-cua-do-thi-hoa-o-moi-truong-doi-hoa-la-gi.html

https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/20129/1/KY_05660.pdf

https://kenhhocsinh.com/net-dac-trung-cua-thi-hoa-o-moi-truong-doi-la-gi

http://moc.gov.vn/Images/FileOld/48304/29071/ap18_2013_3.pdf
http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=719cb3c9-6328-44e5-bac7-cefaa2a0f760&groupId=13025
https://sj.agu.edu.vn/article/52-Vai-net-dac-trung-do-thi-hoa-tinh-Binh-Duong-giai-doan-2000-–-2015.html#!
Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa là gì?
Văn hóa đô thị đối diện nhiều thách thức - Báo Nhân Dân
Bản sắc thương hiệu của đô thị | BÁO QUẢNG NAM ONLINE - Tin tức mới nhất
Đô thị hóa là gì ? Đặc điểm của đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay
http://qlkh.hcmussh.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qlkh/CTXH_XHH_DOTHI/Nguyễn%20Hữu%20Thông.%20Vị%20trí%20đặc%20điểm%20của%20làng%20truyền%20thống%20trong%20cấu%20trúc%20đặc%20trưng%20của%20đô%20thị%20Huế.pdf
https://hanam.gov.vn/sxd/Pages/3-xu-huong-phat-trien-cua-do-thi-viet-nam.aspx
đặc điểm của đô thị cổ việt nam - 123doc
Hướng tới mô hình "phố giữa làng" - Báo Đồng Nai điện tử
Bài viết chi tiết