Nên thờ Phật Quan Âm đứng hay ngồi?


https://phatgiao.org.vn/nen-tho-tuong-quan-am-dung-hay-tuong-quan-am-ngoi-d43941.html
https://www.dotholocphat.com/nen-tho-phat-quan-am-dung-hay-ngoi-chon-ngay-thinh-phat-quan-am-dung-nhat/
https://9houz.vn/bai-viet/cach-tho-phat-ba-quan-am-don-van-may-vao-nhahttps://shopee.vn/Tượng-Phật-Bà-Quan-Âm-Bồ-Tát-i.49063360.3117172495


https://baomoi.com/tho-phat-sao-cho-dung/c/11469402.epi
http://dothocungviet.com/huong-dat-va-cach-bay-tri-ban-tho-phat-ba-quan-am-tai-gia-ns170?fb_comment_id=710946845680919_841500759292193
http://www.bodetam.vn/c24/t24-178/tho-tuong-phat-ba-quan-am-trong-nha.html