Kinh thỉnh Phật?

https://phatgiao.org.vn/nghi-thuc-thinh-phat-tho-phat-cung-phat-d43104.html
https://thuvienhoasen.org/a11001/78-kinh-pham-thien-thinh-phat-1
https://thuvienhoasen.org/a31829/nghi-thuc-an-vi-phat
https://sites.google.com/site/thichnhuanle/nghi-le/nghi-le/nghi-thuc-an-vi-phat
https://www.dharmasite.net/KinhVanPhat1.htm
https://www.chuahoangphap.com.vn/thu-vien-kinh-sach/chi-tiet-nghi-le-hang-ngay-132/index-418/
https://www.tuongphatgo.vn/nghi-thuc-an-vi-tuong-phat/
https://hoavouu.com/a2934/nghi-thuc-an-vi-phat
https://nigioikhatsi.net/viet/gianggiai/phohienhn-gn/phohienhn-gn-1-7.htmhttps://www.hoiquanadida.com/phap-am/khai-thi-thinh-phat-tru-the-nhu-the-nao-509.html


http://www.tuvienquangduc.com.au/Nghile/16nghile2.html

https://shopee.vn/Bộ-Chuông-mõ-thỉnh-phật-thỉnh-ban-thờ-gia-tiên-…-i.145314076.7142855081
Đại Tạng Kinh
https://dothocunglocphat.medium.com/duc-that-thich-ca-mau-ni-728395b87f0c
http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/VI219.pdf
49. A Nan Không Thỉnh Phật Trụ Thêm Ở Đời
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2015/08/khi-chung-ta-thinh-tuong-phat-ve-nha-co-can-moi-thay-den-lam-le-khai-quang-khong/
thỉnh kinh – Wiktionary tiếng Việt
https://www.niemphat.vn/downloads/dai-tang-kinh/kinh-bac-tong/kinh-thien-thinh-van-ht-tam-chau-dich.pdf
Ma Vương Thỉnh Phật - Tuấn Anh - Zing MP3