Giáo trình dân số và phát triểnhttps://shopee.vn/Sách-giáo-trình-dân-số-và-phát-triển-với-quản-lý-i.42953471.3237133184


http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4863


https://books.google.com/books/about/Giáo_trình_dân_số_và_phát_triển.html?id=exOoGwAACAAJ
http://dansokiengiang.gov.vn/upload/document/1478073303DAN%20SO%20HOC%20CO%20BAN.pdf


https://xuatbanyhoc.vn/dan-so-hoc

http://lienthuvien.yte.gov.vn/danh-muc-tai-lieu/bai-trich/dan-so-va-phat-trien?pagesize=40