Diễn đàn kinh doanh nhỏ?
https://www.luathongduc.com/50-y-tuong-va-co-hoi-kinh-doanh-nho-nhat-tai-viet-nam-cho-nam-2019

http://khoisukinhdoanh.net/forumdisplay.php?110-Y-tuong-kinh-doanh-can-it-von-khong-can-von
http://kinhdoanhbenvung.com/triet-ly-kinh-doanh/9-y-tuong-kinh-doanh-nho-tuyet-voi-nhat-cho-ban-93
https://vnexpress.net/topic/kinh-doanh-nho-17833


http://startup.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/CauHoi.aspx?ItemID=19
https://www.wikihow.vn/Bắt-đầu-một-Công-việc-Kinh-doanh-nhỏ

https://baomoi.com/kinh-nghiem-kinh-doanh-nho-le-buoc-khoi-dau-an-toan-cho-khoi-nghiep/c/34424260.epihttps://nhadautu.vn/dien-dan-von-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-tag35167/