Dân số phụ thuộc la gìhttp://dansokiengiang.gov.vn/upload/document/1478073303DAN%20SO%20HOC%20CO%20BAN.pdf


http://www.udn.vn/app/webroot/svnckh2012/pdf/TB23-05.pdf
http://phongytedongtrieu.com.vn/ansinh/thong-tin-y-hoc/dan-so-vang-la-gi-mot-so-ten-goi-khac-.html