Công thức tính tỷ lệ tiết kiệm?

https://www.gso.gov.vn/danhmuc/HTCT_QG.aspx?ma3=0511


https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm255?dDocName=CNTHWEBAP01162524887&dID=232268https://www.vcbs.com.vn/Utilities/Index/51


http://khoahocnganhang.org.vn/news/wp-content/uploads/2016/11/Báo-cáo-kết-quả-tổ-chức-Hội-thảo-khoa-học-“Tiết-kiệm-Đầu-tư-và-Tiêu-dùng”.pdf
https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/overview
http://www.manulifeam.com.vn/Data/Sites/1/media/News/AA6/AA6%20-%20One%20step%20forward%20half%20a%20step%20back%20-%20vF%2016.11.2015.pdf
http://vbpl.vn/boxaydung/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=23615https://vpbankonline.vpbank.com.vn/blog/tiet-kiem-35-thu-nhap-nho-phuong-phap-kakeibo-cua-nguoi-nhat/

https://thebank.vn/blog/16396-cach-tinh-lai-suat-thuc-te-va-danh-nghia-nhu-the-nao-cho-dung-nhat.html
https://www.bidv.com.vn/vn/premier/cong-cu-va-tien-ich/cong-cu-tinh-toan-tiet-kiem
https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=1712


https://www.sacombank.com.vn/canhan/Pages/Tinh-toan-tiet-kiem-co-ky-han.aspx
https://www.facebook.com/notes/lâm-minh-chánh/tỷ-suất-sinh-lợi-trong-đầu-tư-cách-tính/2750014845085989/?fref=mentions

http://www3.grips.ac.jp/~21coe/share_docs/VDFDP2V.pdf

https://www.eximbank.com.vn/home/HoTro/TinhLaiSuatTietKiem


http://www.techcombank.com.vn/cong-cu-tien-ich/cong-cu-tinh-toan/tinh-lai-tiet-kiem