Cách tính điểm trung bình môn?

https://vndoc.com/cach-tinh-diem-trung-binh-mon-thcs-thpt/download

https://vforum.vn/diendan/showthread.php?119181-Cach-tinh-diem-trung-binh-mon-THCS-THPT-Diem-trung-binh-cac-mon-ca-nam-hoc-ky
https://tdkt.edu.vn/cach-tinh-diem-trung-binh-mon/
http://thuthuatphanmem.vn/cach-tinh-diem-trung-binh-mon-thcs-thpt-cap-2-cap-3-dai-hoc/
https://lazi.vn/qa/d/cach-tinh-diem-trung-binh-mon
https://lazi.vn/qa/d/cach-tinh-diem-tong-ket-hoc-ki-1

http://www.hpu.edu.vn/qt/QTtintuc-2380-268-0-1-Cach-Tinh-Diem-Trung-Binh-Chung-Hoc-Tap-Va-Diem-Trung-Binh-Chung-Tich-Luy.htmlhttps://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy/thong-tin-hoc-vu
http://www.siu.edu.vn/vi-VN/zone/cach-tinh-diem/1060/18198/print

https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/giao-duc/dieu-kien-de-hoc-sinh-thpt-duoc-xep-loai-kha-306436
http://aao.hcmute.edu.vn/?ArticleId=2e6fc6d5-7184-4506-b038-bbdd26b93893
https://voer.edu.vn/m/phu-luc-xep-loai-hoc-sinh/218f8c8b
https://www.facebook.com/notes/hội-quán-sinh-viên-đại-học-giao-thông-vận-tải-phân-hiệu-tại-tphcm/hướng-dẫn-cách-tính-điểm-tích-lũy/1028042897266779/https://hnue.edu.vn/Tintuc/Sukien/tabid/261/Category/42/News/2326/THONGBAOCACHTINHDIEMTHIHETMONVADIEMTRUNGBINHCHUNGCUOIKIDANHCHOCAOHOCK24.aspx

https://hoc247.net/hoi-dap/tin-hoc-7/viet-cong-thuc-tinh-diem-trung-binh-mon-vat-ly-faq472414.html
http://www.bentre.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2129:nhng-lu-y-khi-tin-hanh-anh-gia-hs-trung-hc&catid=22:tin-t-cac-bao&Itemid=69
http://c3hongduc.daklak.edu.vn/quy-che-danh-gia-xep-loai-hs-thcs-thpt-thong-tu-582011tt-bgddt-ngay-12-thang-12-nam-2011-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao.html
https://smas.edu.vn/HDSD/GVBM/pages/ket-qua-hoc-tap-theo-dot.html


https://thcsdinhhoa.tptdm.edu.vn/Thong-bao/gioi-thieu-va-huong-dan-cach-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-thcs-thpt-theo-thong-tu-58-60.html

https://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/14473902-.html

https://www.vnu.edu.vn/home/?C1645/N10092/Chuong-VIII---KIeM-TRA,-THI-Va-daNH-GIa-KeT-QUa-HoC-TaP.htm
https://thpttranvangiau.hcm.edu.vn/van-ban/quy-che-chuyen-mon-ve-danh-gia-hanh-kiem-hoc-luc-hoc-sinh-theo-thong-tu-582011t-cm42092-58704.aspx
http://www.caolanh1.edu.vn/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=96
http://lop7.net/chuyen-de-huong-dan-hoc-sinh-van-dung-bang-tinh-excel-de-tinh-diem-trung-binh-mon-3514/
https://lop67.tk/hoidap/188377/hãy-cho-biết-cách-tính-điểm-của-cả-hk1-2-cả-nămhttp://www.udn.vn/app/webroot/upload/files/376.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Quyet-dinh-02-2007-QD-BGDDT-Quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-vien-theo-hoc-Chuong-trinh-giao-duc-thuong-xuyen-cap-trung-hoc-co-so-pho-thong-16840.aspx
https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/cach-tinh-diem-trung-binh-3-mon-trong-5-hoc-ki
http://www.sinhvien.hoasen.edu.vn/sites/default/files/2013/10/user29/quy_che_dao_tao_tin_chi_-_cap_nhat_2012_20-9-2012.pdf
https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130406035649AAfwqKO
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/top-10-dia-phuong-co-diem-trung-binh-mon-ngu-van-cao-nhat-550043.html
https://vnexpress.net/top-10-tinh-thanh-co-diem-trung-binh-mon-tu-nhien-cao-nhat-3953479.html


http://www.vnschool.net/modules.php?name=SVR&file=article&sid=684
https://support.office.com/vi-vn/article/average-hàm-average-047bac88-d466-426c-a32b-8f33eb960cf6

https://giusetrantoan.wordpress.com/2017/06/27/cach-tinh-diem-trung-binh-mon-hoc-iuh/
https://toc.123doc.net/document/1726160-che-do-cho-diem-he-so-cac-loai-diem-kiem-tra-va-he-so-cac-mon-hoc-cach-tinh-diem-su-dung-ket-qua-danh-gia-xep-loai-de-xet-cho-hoc-sinh-len-lop.htmhttps://thcs-thanhvan-hanoi.violet.vn/present/show/entry_id/11897300
https://baomoi.com/thi-vao-lop-10-ha-noi-cong-thuc-tinh-diem-xet-tuyen-nhu-the-nao/c/30776487.epi
https://www.huemed-univ.edu.vn/qd-ban-hanh-ct-dtdh-he-chinh-quy-theo-tin-chi.pdf-sdlfile

https://thuthuataccess.com/forum/thread-1454.html
http://lichsu.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=fe1a88c1-b470-4a6d-a83e-13e6a2ab2ac8
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=13792

http://ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=469

http://ts.hcmulaw.edu.vn/vi/van-bang-1-danh-cho-hoc-sinh-thpt/huong-dan-cach-tinh-diem-tuyen-sinh-nam-2017-diem-hoc-ba-diem-thi-thpt-quoc-gia-va-diem-kiem-tra-danh-gia-nang-luc
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/862761/hoc-sinh-duoc-tinh-diem-giao-duc-quoc-phong---an-ninh
http://login.hiu.vn/Resources/Docs/SubDomain/academic/Quy%20Che/QUY%20CHE_dt_DH_CD_HB.pdfhttps://luatminhkhue.vn/thong-tu-23-tt-nam-1990-bo-sung-quy-dinh-ve-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-cap-2-va-cap-trung-hoc-pho-thong-do-bo-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh.aspx

http://www.hunre.edu.vn/hre/vn/upload/info/attach/14062523243731_QDHuongdanthuchienQuychedaotaotinchi2_1.pdf
http://quanly.pdu.edu.vn/QuyChe14.aspx
http://www.dhcd.edu.vn/userfiles/Description/file/Dao%20tao/Qui%20che/Qui%20che%20dao%20tao%20dai%20hoc%20cao%20dang%20chinh%20quy.pdf
https://sthc.edu.vn/cach-tinh-diem-mon-tieng-anh-theo-quy-che-22-cua-bo-gddt.html
http://phar.edu.vn/huongdan/chitiet/3

http://cvct3.edu.vn/quy-che-dao-tao-nghe/https://ntt.edu.vn/web/tin-tuc/nhung-luu-y-trong-cach-tinh-diem-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-2019